W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Warsztaty - promocja wewnętrzna


Przeprowadzenie warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach

Przeprowadzenie warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach, ma zapewnić identyfikowanie się z parkiem firm ulokowanych na jego terenie, kształtowanie nawyku współpracy, ogólną wiedzę na temat budowania marki parku, tworzenia wizerunku firm na tle marki parku, wspólnej promocji w ramach sieci stowarzyszenia, systemu identyfikacji wizualnej - jako elementu komunikacji marketingowej itp. Zakłada się przeprowadzenie 12 warsztatów adresowanych zarówno do lokatorów jak przedstawicieli instytucji zarządzających parkami, na których terenie odbędą się warsztaty. Rezultatem każdego warsztatu będzie wspólne wypracowanie modelu współpracy lokatorów z parkiem o ugruntowanej marce, działającym w sieci. 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki