W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Warsztaty - jak pozyskiwać fundusze seed i venture capital


Przeprowadzenie warsztatów na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu.

Zakłada się przeprowadzenie 3 warsztatów z udziałem przedstawicieli funduszy i aniołów biznesu dla przedstawicieli firm działających w parkach przemysłowych i technologicznych, lub osób zamierzających ulokować swą działalność w parku, dysponujących innowacyjnymi pomysłami/projektami, zainteresowanymi koinwestycją. Rezultatem warsztatów będzie podniesienie wiedzy na temat możliwości pozyskania kapitału na innowacyjne projekty.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki