W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Profesjonalna obsługa inwestora


Przeprowadzenie szkoleń na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji


Szkolenie nt. profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, skierowane dla przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi. Parki sygnalizują potrzebę podniesienia tego typu kompetencji, co powinno zaowocować zwiększeniem liczby lokatorów parków. Zakłada się przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń, w miejscach uzgodnionych pomiędzy Partnerami projektu. Rezultatem powinno będzie nabycie nowych kompetencji, które zaowocują zagospodarowaniem wolnych nieruchomości.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki