W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Najważniejsze - kompetencje i współpraca


Najważniejsze – kompetencje i współpraca

Sukces w biznesie nie zależy tylko od samego przedsiębiorcy i jego nawet nadzwyczajnej kreatywności. Chcąc wygrać na rynku trzeba wiedzieć, kogo dobrać do współpracy. To raz. Umieć współpracować – to dwa. I myli się ten, kto twierdzi, że łatwo znaleźć takie połączenie na gospodarczej mapie Polski.
Parki naukowe i technologiczne, które coraz częściej stają się centrami skupiającymi dopiero startujące i innowacyjne firmy, mają przed sobą nie lada wyzwania. Jednym z nim jest umiejętność profesjonalnej obsługi inwestorów, którzy często potrzebują wsparcia w swoich pierwszych krokach w biznesie, jak również skłonienie liderów przedsiębiorstw do kooperacji, nie odrzucając konkurowania.
Konkurencyjność rozumiana jako współpraca, z kim można i rywalizacja, z kim trzeba – wydaje się być we współczesnym świecie kluczem do rynkowego sukcesu.
Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były szkolenia zorganizowane dla drugiej strony procesów gospodarczych - przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi - na temat profesjonalnej obsługi inwestora, w których znalazły się także ćwiczenia poprawiające umiejętności negocjacyjne. Celem spotkań było pogłębienie kompetencji w pracy z przedsiębiorcami, jak również poznanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Zostały zorganizowane trzy szkolenia: w ośrodku Dozamelu Spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym w Kołobrzegu, Noworudzkim Parku Przemysłowym, Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.
W spotkaniach swoją wiedzą z uczestnikami projektu dzielili się m. in. przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Politechniki Śląskiej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykładowcy przedstawili uczestnikom warsztatów przydatne na co dzień instrumenty obsługi inwestorów, strategie przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście inteligentnych specjalizacji regionów, możliwości pozyskania i wsparcia na polskim rynku przedsiębiorstw zagranicznych, dzielili się praktyczną wiedzą dotyczącą umiejętności przyciągania kapitału do centrów biznesu, np. w specjalnych strefach ekonomicznych.
Łącznie we wszystkich warsztatach uczestniczyło 57 osób, w tym 23 kobiety i 34 mężczyzn.
W pięciopunktowej skali od „bardzo nisko" do „bardzo wysoko", uczestnicy warsztatów ocenili wzrost swojego poziomu wiedzy na „średnio" – 4 wskazania, „wysoko" – 32 wskazania i „bardzo wysoko" – 21 wskazań.
Za wysoką i bardzo wysoką szkoleni w projekcie przedstawiciele parków przemysłowych i technologicznych uznali przydatność warsztatów w ich pracy zawodowej, przyznając odpowiednio 34 i 21 punktów w dostępnej skali.
Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:
• Praktyczne aspekty obsługi inwestorów z sektora przemysłowego
• Działania związane z pozyskiwaniem i obsługą inwestycji z sektora usług nowoczesnych
• Wspierania napływu inwestycji, instrumenty i wpływ otoczenia
• Doświadczenia w przyciąganiu inwestorów na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej
• Strategie przedsięwzięć inwestycyjnych a zasoby lokalne i regionalne
• Szczegółowe i staranne badanie przedsiębiorstwa – due diligence
Wyniki warsztatów wyraźnie pokazują duże zapotrzebowanie pracowników parków przemysłowych i technologicznych na wiedzę praktyczną (mniej teoretyczną), którą będą mogli spożytkować swojej pracy zawodowej z inwestorami.
Nic bowiem nie jest bardziej pouczające, niż przykłady i doświadczenia, które pozwalają z jednej strony poszerzyć wiedzą, a z drugiej – uniknąć błędów.

Ewa Grochowska

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki