W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Liczy się pomysł i... informacja


Liczy się pomysł i... informacja


Umiejętność zaprezentowania swojego pomysłu na biznes, zabezpieczenie go poprzez stosowne środki prawne, np. patenty oraz pozyskanie kapitałowego wsparcia na początku działalności na rynku – to trzy milowe kamienie, które określają prawdopodobieństwo sukcesu. Albo spektakularnej porażki. Chcąc wygrać – trzeba się dużo uczyć.
W coraz popularniejszych parkach naukowo-technologicznych, powstających w Polsce, licznie lokują się firmy młode, których właściciele – pewni wyjątkowości swego pomysłu na biznes – pragną rozwijać skrzydła. Bywa jednak wcale nie tak rzadko, że za chęciami nie idą umiejętności. A to dobrze nie rokuje.

Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były warsztaty dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogli lepiej poznać możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój własnych firm. Ten bowiem aspekt – brak pieniędzy, po wyczerpaniu się środków własnych - jest częstą przyczyną upadku innowacyjnych inicjatyw, które nie mogą wyjść poza startową fazę biznesu.

Warsztaty zorganizowane w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice", Grudziądzkim Parku Przemysłowym i Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym służyć miały prezentacji możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.

W gronie doradców prowadzących wykłady i panele dyskusyjne znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Śląskiej, funduszu MCI.BioVentures, Satus Venture Sp. z o.o., i sieci aniołów biznesu tego funduszu, Akceleratora Innowacji NOT.
Każdy z nich prezentował możliwości, ale także warunki, które musi spełnić początkujący przedsiębiorca, chcący skorzystać z finansowego wsparcia funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.
Łącznie w trzech warsztatach wzięło udział 54 osoby, przy znaczącej przewadze mężczyzn.
Uczestnicy, odpowiadając na pytanie o stopień podniesienia ich wiedzy na temat wymaganych dokumentów i możliwości aplikowania o wsparcie, w skali od 1 – „bardzo nisko" do 6 – „bardzo wysoko", wskazywali przede wszystkim „wysoko" i „bardzo wysoko" (34 wskazania), następnie „średnio" (9 wskazań) i „nisko" (4 wskazania).
Odpowiadając na pytanie o przydatność przekazywanej wiedzy, uczestnicy warsztatów oceniali również w większości „wysoko" i „bardzo wysoko" (33 wskazania), następnie „średnio" (11 wskazań) oraz „nisko" (4 wskazania).

Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:

• Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital (34 wskazania)
• Możliwości pozyskania wsparcia od aniołów biznesu (16 wskazań)
• Wizja rozwoju regionu przez inteligentne specjalizacje (12 wskazań)
• Rola funduszy seed i venture capital we wspieraniu przez PARP (11 wskazań)
• Możliwości pozyskania wsparcia z funduszu AI NOT (3 wskazania)
• Panel dyskusyjny (2 wskazania)

Przebieg warsztatów i ocena prezentowanych podczas nich wykładów jednoznacznie wskazują na duże zainteresowanie przedsiębiorców konkretnymi informacjami na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego, a więc gdzie go szukać, jak zacząć, jakie spełnić warunki, z czego zrezygnować, czego się wystrzegać.
Przedsiębiorcy działający w obszarze innowacji zainteresowani są także strategiami wojewódzkimi w zakresie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów nauki, gospodarki i usług, które będą rozwijane w poszczególnych regionach Polski i staną się w nich wiodące w najbliższych latach.

Ewa Grochowska

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki