W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Komunikacja i współpraca

Parki są ważnym elementem regionalnych systemów innowacji, zwłaszcza parki technologiczne, współpracujące z uczelniami
wyższymi, tworzące warunki do powstawania na ich terenie innowacyjnych firm typu start-up i spin-off. Nie można jednak pominąć
znaczenia parków przemysłowych, zlokalizowanych w miejscowościach, w których straszyły puste budynki po kopalniach, hutach,
zakładach chemicznych itp. Parki przemysłowe tworzone były w celu zagospodarowania infrastruktury po likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, by po lepszym uzbrojeniu terenów, adaptacji hal produkcyjnych, pomieszczeń biurowych
i magazynowych nowoczesna infrastruktura sprzyjała powstawaniu firm i nowych miejsc pracy. Parki te tworzone były we współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego, często w miejscowościach odległych od uczelni i jednostek naukowych, przez co
nawiązanie ścisłej współpracy było trudne. Dlatego na terenie tych parków działały dowolne firmy produkcyjne i usługowe, najczęściej małe i średnie.

(Artykuł promocyjny "Komunikacja i współpraca"  opublikowany 23 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Gazeta Prawna). więcej

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki