W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Miejska Nowa Ruda - partner w projekcie „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"

 

Wspólnie z Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Gmina Miejska Nowa Ruda przystąpiła do realizacji projektu pt. „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział gminy w projekcie polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego przy realizacji warsztatów i szkolenia organizowanego na terenie Gminy oraz koordynacji Zadania nr 2 pn. „Przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital".
Gmina Miejska Nowa Ruda to obszar postindustrialny, którego korzenie związane są z przemysłem górniczym. Poprzemysłowa historia miasta, zakończona zamknięciem kopalni węgla kamiennego na przełomie XX/XXI wieku ma swoje negatywne konsekwencje zarówno gospodarcze jak i społeczne. Dlatego istotne było podjęcie działań, które wpłyną na odwrócenie tych tendencji. Jedną z najważniejszych inicjatyw było powstanie Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. instytucji zarządzającej Noworudzkim Parkiem Przemysłowym - pierwszym w Polsce parkiem przemysłowym.
W ramach projektu Gmina zorganizowała dwa warsztaty i szkolenie, które odbyły się w Centrum Biznesu i Innowacji, działającym w ramach noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego:
1. W dniu 15 lutego 2013 r. warsztaty pt. „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych".
W warsztatach dotyczących promocji wewnętrznej rozpoczynjących projekt w Nowej Rudzie uczestniczyło 10 przedstawicieli firm ulokowanych w Noworudzkim Parku Przemysłowym.
2. W dniu 17 kwietnia 2013 r. warsztaty pt. „Tworzenie i wykorzystanie funduszy venture capital i seed capital".
Podczas warsztatów zostały zaprezentowane przydatne doświadczenia instytucji zarządzających funduszami seed i venture capital w zakresie wsparcia w kreowaniu innowacyjnych firm oraz doświadczeniami parków przemysłowych i technologicznych posiadających takie fundusze.
Zdefiniowano i omówiono trzy możliwe ścieżki powstania funduszu zalążkowego, poprzez samodzielne utworzenie funduszu przez park, wspólnie z działającym na rynku funduszem venture capital oraz fundusz jako komórka parku.
Na zakończenie warsztatów przeprowadzono dyskusję panelową w wyniku której powstała lista dobrych praktyk dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi, w formie „listu intencyjnego". Ponadto, rezultatem warsztatu stało się uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat korzyści jakie przyniosły innym parkom obecnie istniejące fundusze oraz nabycie kompetencji do utworzenia takiego funduszu we własnym parku, wspólnie z działającymi na rynku instytucjami finansowymi.
Swoją wiedzę o doświadczenie w czasie warsztatów prezentowali przedstawiciele: Jagiellońskiego Centrum Innowacji zarządzającego Life Science Park, Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, Akceleratora Technologicznego w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice oraz funduszy wysokiego ryzyka MCI BioVentures, Satus Ventures Sp. z o. o., Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.
Na podkreślenie zasługuje czynny udział w warsztatach przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W warsztatach uczestniczyło 21 osób.
3. W dniach 3 – 5 lipca 2013 r. szkolenie pt. „Profesjonalna obsługa inwestora z elementami negocjacji".
W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby reprezentujące parki posiadające wolne powierzchnie w budynkach oraz tereny inwestycyjne.
Przeprowadzone warsztaty i szkolenie stworzyły możliwość podzielenia się dobrymi praktykami. Były także okazją do pokazania osiągnięć Nowej Rudy przez pryzmat Agroregu i Noworudzkiego Parku Przemysłowego.

Anna Zawiślak
Inspektor, Urząd Miasta Nowa Ruda

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki