W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Budowanie marki parku i relacji sieciowych

Budowanie marki parku i relacji sieciowych


Od stycznia 2013 r. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (lider partnerstwa), Gmina Miejska Nowa Ruda oraz Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych realizują projekt partnerski „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy (Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Projekt partnerski skupia się na następujących zagadnieniach: budowaniu dobrych relacji instytucji zarządzających parkami z ich lokatorami, poprawie dostępu do finansowania powstających firm typu start-up i spin-off, profesjonalnej obsłudze inwestorów, badaniu potencjału innowacyjnego parków przemysłowych, poprawie komunikacji (więcej na stronie www.parkiblizejinnowacji.pl).

Jednym z sześciu zadań projektu jest przeprowadzenie do końca października 2013 r. 12 warsztatów na temat promocji wewnętrznej. Celem warsztatów jest wzmocnienie identyfikowania się lokatorów z Parkiem, przez pokazanie możliwości budowania reputacji marki Parku i wykorzystania jej do wzmocnienia marki firm, budowanie komunikacji marketingowej – zarówno z otoczeniem jak komunikacji wewnętrznej oraz wykorzystanie relacji sieciowych Parku na trzech poziomach: w sieci parków, parku jako sieci i sieci w parku.
Program warsztatów obejmuje prezentacje ma temat:

1) Promocja wewnętrzna drogą do lepszej identyfikacji firm z Parkiem - dr Bronisława Kowalak, moderator, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
2) Znaczenie marki Parku i komunikacji marketingowej dla rozwoju firm - Rafał Staszkiewicz, Prezes Omnibrand Sp. z o. o.;
3) Powiązania sieciowe a korzyści dla Parków i ulokowanych w nich firm - dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, Politechnika Krakowska;

oraz panel dyskusyjny mający na celu wypracowanie korzystnego dla lokatorów modelu współpracy z Parkiem o mocnej marce, działającym w sieci.

Zgodnie z przyjętymi zasadami warsztaty prowadzone są wyłącznie na terenie parków, w niewielkich 12-15 osobowych grupach składających się z przedstawicieli lokatorów oraz instytucji zarządzającej.
Dotychczas odbyły się cztery takie warsztaty: w Noworudzkim Parku Przemysłowym (14 lutego br.) we Wrocławskim Parku Przemysłowym (20 lutego br.), w Toruńskim Parku Technologicznym (13 marca br.) oraz w Parku Przemysłowym Euro-Centrum w Katowicach (11 kwietnia br.).

Wyniki przeprowadzonych dyskusji oraz ankiet są różne jeśli chodzi identyfikowanie się lokatorów z ideą przewodnią Parku oraz znajomość i korzystanie z oferty usług świadczonych przez instytucje zarządzające poszczególnymi parkami. Potwierdziły jednak potrzebę wzmocnienie promocji Parku i jego lokatorów wśród otoczenia zewnętrznego, ze wskazaniem czym różni się od innych instytucji otoczenia biznesu, wykorzystaniem wizualnych atrybutów marki Parku pozytywnie postrzeganej wśród firm parkowych, wzmocnienie działania w zakresie badania potrzeb lokatorów oraz lobbingu na rzecz ich wspólnych interesów, poprawę komunikacji przez organizowanie systematycznych spotkań, najlepiej w stworzonym, wykreowanym w tym celu atrakcyjnym miejscu, np. w kafejce, klubie, etc.

Propozycje działań w zakresie lepszej identyfikacji lokatorów z Parkiem, poprawy komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z otoczeniem są przekazywane Instytucjom Zarządzającym. W kwietniu i następnych miesiącach odbędą się kolejne warsztaty w parkach, które wyraziły bądź wyrażą takie życzenie. Parki przemysłowe i technologiczne zainteresowane odbyciem na swoim terenie warsztatów nt. promocji wewnętrznej proszone są o przekazanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Opracowała: BK

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki