W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Bliżej innowacji - lepsza współpraca

Większość parków przemysłowych i technologicznych w Polsce powstała, bądź rozwinęła swoją działalność dzięki pozyskaniu wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2004-2006. W obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 parki przemysłowe mogły uzyskać wsparcie z regionalnych programów operacyjnych, a parki technologiczne zakwalifikowane na listę projektów indywidualnych, także z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W województwach ściany wschodniej parki uzyskały wsparcie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Artykuł promocyjny "Bliżej innowacji - lepsza współpraca" opublikowany 6 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Gazeta Prawna. więcej

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki