W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Wrzesień 2013

25-27.09.2013 –odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Prelegentami byli: dr hab. inż. Jan Brzóska (Profesor Politechniki Śląskiej), Adam Małecki (Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.), Rafał Szajewski (Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) oraz dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań Lidera Projektu - Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali Koordynatorzy Zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.
Ze względu na lokalizację szkolenia uczestnicy mogli także zapoznać się z dwoma nowoczesnymi parkami – Bielskim Parkiem Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach. 

 

Zdjęcia: Małgorzata Teska

24.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - koordynator zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

23.09.2013 – odbyło się szkolenie nt. funkcjonalności Bazy Wiedzy – platformy informatycznej utworzonej w wyniku realizacji zadania nr 6 projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Szkolenie, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, prowadził Michał Kruszewski właściciel firmy VWT Polska - wykonawcy Bazy. W szkoleniu udział wzięli Przedstawiciele Parków, Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy Zadań Partnerów.

23.09.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" Spotkanie odbyło się w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy Zadań Partnerów Projektu: Przemysław Herter, Bronisława Kowalak i Małgorzata Teska.

19.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Jaworznickiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska - ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

12.09.2013 – w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: Jaromir Działo (Satus Venture), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Piotr Kupczak (Satus Venture), Hubert Lewiński (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), dr Sławomir Olko (Politechnika Śląska), dr Maciej Wieloch (Akcelerator Innowacji NOT). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała prowadząca warsztaty dr Bronisława Kowalak, moderator panelu podsumowującego. Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


11.09.2013 – w Kieleckim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


10.09.2013 – w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


5.09.2013 – w KGHM Letia Legnickim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.Zdjęcia: Małgorzata Teska


5.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Legnickiego Parku Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem – KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

4.09.2013 – we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


4.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem – Dozamel Sp. z o.o. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

 

 

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki