W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Styczeń 2013

18.01.2013 - w siedzibie PARP w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów wsparcia wyłonionych w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy – Izba realizuje projekt partnerski „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Omówiono zasady realizacji projektów, dokumentowania działań i poniesionych wydatków, sprawozdawczości, przestrzegania zasad i wytycznych dot. realizacji działań i wydatkowania środków udzielonego wsparcia. Parterów reprezentowali: dr Bronisława KowalakRobert GadowskiDominika Żółtowska i Małgorzata Teska

10.01.2013 - w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL., poświęcone m.in. przygotowaniom do warsztatów na temat promocji w parkach oraz badania potencjału innowacyjnego parków przemysłowych. Izbę reprezentowali dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki