W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Październik 2013

28.10.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz odpowiedzialna za rozliczanie Projektu z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - Joanna Szutta.

7.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Górnośląskiego Parku Przemysłowego" - Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

4.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

1.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki