W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Sierpień 2013


28.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" dla Kierownictwa instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

23.08.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" Spotkanie odbyło się w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia, Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy zadań Partnerów Projektu.

23.08.2013 – w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowany został artykuł promocyjny pt. Komunikacja i współpraca opracowany w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" pióra dr Bronisławy Kowalak (Koordynatora Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii).

22.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego" – dla Kierownictwa instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

6.08.2013 – w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowany został artykuł promocyjny pt. Bliżej innowacji – lepsza współpraca - opracowany w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" przez dr Bronisławę Kowalak (Koordynatora Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii).

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki