W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Marzec 2013

14.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak, będąca jednocześnie moderatorem warsztatów.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

13.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbe Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak, będąca jednocześnie prelegentem i moderatorem warsztatów.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki