W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Maj 2013

 20-22.05.2013w Kołobrzegu - w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym DOZAMEL - Spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz  - Robert Gadowski - Kierownik Projektu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Prelegentami byli: Mariusz Błędowski - Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, dr hab. inż. Jan Brzóska - Profesor Politechniki Śląskiej, dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Adam Małecki - Zastępca Dyrektora w Departamencie Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Rafał Szajewski - Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Zdjecia: Małgorzata Teska

 

15.05.2013 – w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu i podsumowaniu warsztatów uczestniczyła Elżbieta Książek - Członek Zarządu Fundacji UAM Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska - Politechnika Krakowska, Rafał Staszkiewicz - Omnibrand Sp. z o. o. oraz dr Bronisława Kowalak - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

 

 

Zdjęcia: Małgorzata Teska

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki