W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Luty 2013

20.02.2013 we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych" w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Temat spotkania wzbudził zainteresowanie obecnych, wielokrotnie zabierających głos w dyskusji. Izbę reprezentowali - Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

15.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat „Promocji wewnętrznej w parkach". W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy działających w Parku oraz przedstawiciele zarządu Parku. Lidera projektu reprezentowali Robert Gadowski oraz dr Bronisława Kowalak, która moderowała warsztaty i przedstawiła prezentację pt. „Promocja wewnętrzna drogą do lepszej identyfikacji firm z Parkiem".

Zdjęcia: Małgorzata Teska

14.02.2013 we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie na temat przygotowania warsztatów „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych" w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Przedstawiciele Izby - Bronisława Kowalak i Robert Gadowski uzgodnili kwestie dotyczące obecności i zaangażowania przedstawiciela Parku oraz szczegółów przebiegu warsztatów.

14.02.2013 - w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerów projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Podczas posiedzenia przyjęto informację Kierownika Projektu – Roberta Gadowskiego o zadaniach zrealizowanych w styczniu 2013 oraz o założeniach dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy".

Potwierdzono również ostateczne propozycje Partnerów 2 i 3 dotyczące lokalizacji i organizacji warsztatów planowanych w lutym i marcu 2013 r., a także omówiono sprawy związane z PEFS (Podsystemem Monitorowania EFS).

6.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Krakowskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat „Tworzenia i wykorzystanie funduszy venture capital i seed capital". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele funduszy kapitałowych, prezesi parków technologicznych, które posiadają fundusze zalążkowe oraz dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Piotr Pietrzak, Menedżer Inwestycyjny Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Lidera projektu reprezentowali dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

5.02.2013 - w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL., poświęcone m.in. podsumowaniu działań zrealizowanych w styczniu br. Dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski przedstawili założenia dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy" oraz przekazali do zaopiniowania materiał pt. „Metody i źródła wzrostu innowacyjności, strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji" opracowany przez prof. J. Brzóskę.

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki