W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Listopad 2013

27-28.11.2013 – w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”. Konferencję, odbywającą się pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otworzyli: Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Dariusz Szewczyk – Wiceprezes PARP, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (Lidera projektu), Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (Partnera projektu), Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda (Partnera projektu).

Podczas konferencji miały miejsce trzy prezentacje oraz siedem paneli dyskusyjnych o tematyce odpowiadającej zadaniom projektu.

27.11.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczyli w nim: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Bronisława Kowalak – Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

 

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki