W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Lipiec 2013

5.07.2013 – odbyła się prezentacja raportu dedykowanego „Badanie potencjału innowacyjnego Noworudzkiego Parku Przemysłowego" – w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W spotkaniu uczestniczyli Jerzy Dudzik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG i Urszula Adamska - Kierownik Noworudzkiego Parku Przemysłowego oraz dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, która raport opracowała i przedstawiła.

3-5.07.2013 – w Nowej Rudzie – w Centrum Biznesu i Innowacji Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG - zarządzającej Noworudzkim Parkiem Przemysłowym odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Warsztaty otworzyła Marzena Wolińska - zastępca Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Prelegentami byli: Mariusz Błędowski (Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu), dr hab. inż. Jan Brzóska (Profesor Politechniki Śląskiej), dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii), Adam Małecki (Zastępca Dyrektora w Departamencie Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) oraz Rafał Szajewski (Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.). Partnerów projektu reprezentowali: Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Jerzy Dudzik Wiceprezes Stowarzyszenia i Prezes Zarządu Agencji AGROREG oraz Przemysław Herter Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

2.07.2013 – w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) oraz dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki