W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Kwiecień 2013

25.04.2013 – w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o. o. - prof. Jan Kosmol. Prelegentami byli: Michał Chojkowski (Technopark Gliwice), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Jaromir Działo (Satus Venture), Piotr Kupczak (Satus Venture), Hubert Lewiński (PARP), dr Sławomir Olko (Politechnika Śląska). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała dr Bronisława Kowalak - która prowadziła warsztaty, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

24.04.2013 – w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu i podsumowaniu warsztatów uczestniczył Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o. o.- Tomasz Krawczyk. Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, Kierownik Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków -reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Przemysław Herter

 

18.04.2013 – w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy (Poddziałanie 2.2.1 POKL), które prowadzili Witold Kajszczak i Urszula Gielniowska.
Uczestnikami spotkania w ramach projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" byli: Robert Gadowski, Bronisława Kowalak i Dominika Żółtowska (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii),  Małgorzata Teska (Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych) oraz  Przemysław Herter (Gmina Miejska Nowa Ruda).

17.04.2013 – w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Burmistrz Miasta Nowa Ruda Paweł Kiliński. Prelegentami byli: Paweł Błachno (JCI Ventures), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Jacek Kotra (PNT Technopark Gliwice), Hubert Lewiński (PARP), Marek Lichon (PNT Euro-Centrum), dr Marcin Molo (Fundusz Zalążkowy KPT), Piotr Pietrzak (KFK). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowali: dr Bronisława Kowalak moderator warsztatów oraz  Robert Gadowski Kierownik Projektu. Partnerów reprezentowali: Gminę Miejską Nowa Ruda – Przemysław Herter, Koordynator Zadań, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Jerzy Dudzik, Wiceprezes Stowarzyszenia.

 

Zdjęcia: Przemysław   Herter

 

11.04.2013 – w Parku Przemysłowym Euro-Centrum w Katowicach odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii). Partnerów reprezentowali: z ramienia Izby -  (lidera partnerstwa) - Robert Gadowski, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych – Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia oraz Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia, Gminę Miejską Nowa Ruda – Przemysław Herter, Koordynator Zadań Gminy.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

11.04.2013 – w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem partnerskim „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Członkowie Grupy: Roman Trzaskalik, Robert Gadowski, Bronisława Kowalak, Przemysław Herter i Małgorzata Teska omówili stan zaawansowania realizacji projektu oraz najpilniejsze zadania do końca I półrocza br.

 

 

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki