W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Grudzień 2013

 

18.12.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków technologicznych w Katowicach. Uczestniczyli w nim: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Bronisława Kowalak – Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

3.12.2013 – w Nowej Rudzie w Centrum Biznesu i Innowacji Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG zarządzającej Noworudzkim Parkiem Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Sympozjum otworzyli: Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda (Partner Projektu), Maciej Awiżeń - Starosta Powiatu Kłodzkiego, Roman Trzaskalik - Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (Partner Projektu), Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (Lider Projektu).
Podczas konferencji miały miejsce trzy prezentacje oraz 4 panele dyskusyjne o tematyce odpowiadającej zadaniom projektu.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki