W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Czerwiec 2013

6.06.2013 – w Grudziądzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczyła Prezes Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Joanna John-Błażyńska. Prelegentami byli: Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Piotr Kupczak (Satus Venture), Michał Łukaszewski (Akcelerator Innowacji NOT), Iwona Pietruszewska Cetkowska (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego), Bartłomiej Świderek (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała Bronisława Kowalak - prowadząca warsztaty, moderator panelu podsumowującego. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

5.06.2013 – w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i Bronisława Kowalak, Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjecia: Małgorzata Teska

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki