W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Grudzień 2013

 

18.12.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków technologicznych w Katowicach. Uczestniczyli w nim: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Bronisława Kowalak – Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

3.12.2013 – w Nowej Rudzie w Centrum Biznesu i Innowacji Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG zarządzającej Noworudzkim Parkiem Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Sympozjum otworzyli: Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda (Partner Projektu), Maciej Awiżeń - Starosta Powiatu Kłodzkiego, Roman Trzaskalik - Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (Partner Projektu), Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (Lider Projektu).
Podczas konferencji miały miejsce trzy prezentacje oraz 4 panele dyskusyjne o tematyce odpowiadającej zadaniom projektu.

Listopad 2013

27-28.11.2013 – w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”. Konferencję, odbywającą się pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otworzyli: Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Dariusz Szewczyk – Wiceprezes PARP, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (Lidera projektu), Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (Partnera projektu), Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda (Partnera projektu).

Podczas konferencji miały miejsce trzy prezentacje oraz siedem paneli dyskusyjnych o tematyce odpowiadającej zadaniom projektu.

27.11.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczyli w nim: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Bronisława Kowalak – Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

 

 

 

Październik 2013

28.10.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu, Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Przemysław Herter - Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz odpowiedzialna za rozliczanie Projektu z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - Joanna Szutta.

7.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Górnośląskiego Parku Przemysłowego" - Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

4.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

1.10.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Wrzesień 2013

25-27.09.2013 –odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Prelegentami byli: dr hab. inż. Jan Brzóska (Profesor Politechniki Śląskiej), Adam Małecki (Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.), Rafał Szajewski (Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) oraz dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań Lidera Projektu - Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali Koordynatorzy Zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.
Ze względu na lokalizację szkolenia uczestnicy mogli także zapoznać się z dwoma nowoczesnymi parkami – Bielskim Parkiem Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach. 

 

Zdjęcia: Małgorzata Teska

24.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - koordynator zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

23.09.2013 – odbyło się szkolenie nt. funkcjonalności Bazy Wiedzy – platformy informatycznej utworzonej w wyniku realizacji zadania nr 6 projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Szkolenie, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, prowadził Michał Kruszewski właściciel firmy VWT Polska - wykonawcy Bazy. W szkoleniu udział wzięli Przedstawiciele Parków, Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy Zadań Partnerów.

23.09.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" Spotkanie odbyło się w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy Zadań Partnerów Projektu: Przemysław Herter, Bronisława Kowalak i Małgorzata Teska.

19.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Jaworznickiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska - ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

12.09.2013 – w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: Jaromir Działo (Satus Venture), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Piotr Kupczak (Satus Venture), Hubert Lewiński (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), dr Sławomir Olko (Politechnika Śląska), dr Maciej Wieloch (Akcelerator Innowacji NOT). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała prowadząca warsztaty dr Bronisława Kowalak, moderator panelu podsumowującego. Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


11.09.2013 – w Kieleckim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


10.09.2013 – w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


5.09.2013 – w KGHM Letia Legnickim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnerów projektu reprezentowali koordynatorzy zadań: Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Małgorzata Teska, Gminy Miejskiej Nowa Ruda - Przemysław Herter.Zdjęcia: Małgorzata Teska


5.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Legnickiego Parku Technologicznego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem – KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

4.09.2013 – we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (kierownik zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska


4.09.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego" – Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem – Dozamel Sp. z o.o. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

 

 

 

 

Sierpień 2013


28.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" dla Kierownictwa instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

23.08.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" Spotkanie odbyło się w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia, Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy zadań Partnerów Projektu.

23.08.2013 – w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowany został artykuł promocyjny pt. Komunikacja i współpraca opracowany w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" pióra dr Bronisławy Kowalak (Koordynatora Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii).

22.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego" – dla Kierownictwa instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

6.08.2013 – w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowany został artykuł promocyjny pt. Bliżej innowacji – lepsza współpraca - opracowany w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" przez dr Bronisławę Kowalak (Koordynatora Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii).

Lipiec 2013

5.07.2013 – odbyła się prezentacja raportu dedykowanego „Badanie potencjału innowacyjnego Noworudzkiego Parku Przemysłowego" – w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W spotkaniu uczestniczyli Jerzy Dudzik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG i Urszula Adamska - Kierownik Noworudzkiego Parku Przemysłowego oraz dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, która raport opracowała i przedstawiła.

3-5.07.2013 – w Nowej Rudzie – w Centrum Biznesu i Innowacji Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG - zarządzającej Noworudzkim Parkiem Przemysłowym odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Warsztaty otworzyła Marzena Wolińska - zastępca Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Prelegentami byli: Mariusz Błędowski (Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu), dr hab. inż. Jan Brzóska (Profesor Politechniki Śląskiej), dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii), Adam Małecki (Zastępca Dyrektora w Departamencie Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) oraz Rafał Szajewski (Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.). Partnerów projektu reprezentowali: Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Jerzy Dudzik Wiceprezes Stowarzyszenia i Prezes Zarządu Agencji AGROREG oraz Przemysław Herter Koordynator Zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

2.07.2013 – w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) oraz dr Bronisława Kowalak (Koordynator Zadań Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Czerwiec 2013

6.06.2013 – w Grudziądzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczyła Prezes Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Joanna John-Błażyńska. Prelegentami byli: Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Piotr Kupczak (Satus Venture), Michał Łukaszewski (Akcelerator Innowacji NOT), Iwona Pietruszewska Cetkowska (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego), Bartłomiej Świderek (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała Bronisława Kowalak - prowadząca warsztaty, moderator panelu podsumowującego. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

5.06.2013 – w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i Bronisława Kowalak, Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjecia: Małgorzata Teska

Maj 2013

 20-22.05.2013w Kołobrzegu - w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym DOZAMEL - Spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz  - Robert Gadowski - Kierownik Projektu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Prelegentami byli: Mariusz Błędowski - Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, dr hab. inż. Jan Brzóska - Profesor Politechniki Śląskiej, dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Adam Małecki - Zastępca Dyrektora w Departamencie Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Rafał Szajewski - Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Zdjecia: Małgorzata Teska

 

15.05.2013 – w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu i podsumowaniu warsztatów uczestniczyła Elżbieta Książek - Członek Zarządu Fundacji UAM Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska - Politechnika Krakowska, Rafał Staszkiewicz - Omnibrand Sp. z o. o. oraz dr Bronisława Kowalak - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

 

 

Zdjęcia: Małgorzata Teska

Kwiecień 2013

25.04.2013 – w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o. o. - prof. Jan Kosmol. Prelegentami byli: Michał Chojkowski (Technopark Gliwice), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Jaromir Działo (Satus Venture), Piotr Kupczak (Satus Venture), Hubert Lewiński (PARP), dr Sławomir Olko (Politechnika Śląska). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała dr Bronisława Kowalak - która prowadziła warsztaty, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska - Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

24.04.2013 – w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu i podsumowaniu warsztatów uczestniczył Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o. o.- Tomasz Krawczyk. Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak, Kierownik Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Partnera - Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków -reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Przemysław Herter

 

18.04.2013 – w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy (Poddziałanie 2.2.1 POKL), które prowadzili Witold Kajszczak i Urszula Gielniowska.
Uczestnikami spotkania w ramach projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" byli: Robert Gadowski, Bronisława Kowalak i Dominika Żółtowska (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii),  Małgorzata Teska (Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych) oraz  Przemysław Herter (Gmina Miejska Nowa Ruda).

17.04.2013 – w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Burmistrz Miasta Nowa Ruda Paweł Kiliński. Prelegentami byli: Paweł Błachno (JCI Ventures), Grzegorz Gromada (MCI.BioVentures), Jacek Kotra (PNT Technopark Gliwice), Hubert Lewiński (PARP), Marek Lichon (PNT Euro-Centrum), dr Marcin Molo (Fundusz Zalążkowy KPT), Piotr Pietrzak (KFK). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowali: dr Bronisława Kowalak moderator warsztatów oraz  Robert Gadowski Kierownik Projektu. Partnerów reprezentowali: Gminę Miejską Nowa Ruda – Przemysław Herter, Koordynator Zadań, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych - Jerzy Dudzik, Wiceprezes Stowarzyszenia.

 

Zdjęcia: Przemysław   Herter

 

11.04.2013 – w Parku Przemysłowym Euro-Centrum w Katowicach odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska (Politechnika Krakowska), Rafał Staszkiewicz (Omnibrand Sp. z o. o.) i dr Bronisława Kowalak (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii). Partnerów reprezentowali: z ramienia Izby -  (lidera partnerstwa) - Robert Gadowski, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych – Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia oraz Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia, Gminę Miejską Nowa Ruda – Przemysław Herter, Koordynator Zadań Gminy.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

11.04.2013 – w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem partnerskim „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Członkowie Grupy: Roman Trzaskalik, Robert Gadowski, Bronisława Kowalak, Przemysław Herter i Małgorzata Teska omówili stan zaawansowania realizacji projektu oraz najpilniejsze zadania do końca I półrocza br.

 

 

 

 

Marzec 2013

14.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak, będąca jednocześnie moderatorem warsztatów.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

13.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbe Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak, będąca jednocześnie prelegentem i moderatorem warsztatów.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

Luty 2013

20.02.2013 we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych" w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Temat spotkania wzbudził zainteresowanie obecnych, wielokrotnie zabierających głos w dyskusji. Izbę reprezentowali - Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

15.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat „Promocji wewnętrznej w parkach". W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy działających w Parku oraz przedstawiciele zarządu Parku. Lidera projektu reprezentowali Robert Gadowski oraz dr Bronisława Kowalak, która moderowała warsztaty i przedstawiła prezentację pt. „Promocja wewnętrzna drogą do lepszej identyfikacji firm z Parkiem".

Zdjęcia: Małgorzata Teska

14.02.2013 we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie na temat przygotowania warsztatów „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych" w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Przedstawiciele Izby - Bronisława Kowalak i Robert Gadowski uzgodnili kwestie dotyczące obecności i zaangażowania przedstawiciela Parku oraz szczegółów przebiegu warsztatów.

14.02.2013 - w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerów projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Podczas posiedzenia przyjęto informację Kierownika Projektu – Roberta Gadowskiego o zadaniach zrealizowanych w styczniu 2013 oraz o założeniach dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy".

Potwierdzono również ostateczne propozycje Partnerów 2 i 3 dotyczące lokalizacji i organizacji warsztatów planowanych w lutym i marcu 2013 r., a także omówiono sprawy związane z PEFS (Podsystemem Monitorowania EFS).

6.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Krakowskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat „Tworzenia i wykorzystanie funduszy venture capital i seed capital". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele funduszy kapitałowych, prezesi parków technologicznych, które posiadają fundusze zalążkowe oraz dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Piotr Pietrzak, Menedżer Inwestycyjny Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Lidera projektu reprezentowali dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

Zdjęcia: Małgorzata Teska

5.02.2013 - w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL., poświęcone m.in. podsumowaniu działań zrealizowanych w styczniu br. Dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski przedstawili założenia dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy" oraz przekazali do zaopiniowania materiał pt. „Metody i źródła wzrostu innowacyjności, strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji" opracowany przez prof. J. Brzóskę.

 

Więcej artykułów…

  1. Styczeń 2013
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki