W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Artykuły


Szkolenie w Kaniowie i w Czechowicach-Dziedzicach - 25-27.09.2013

 

Szkolenie w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczosci i Innowacji 
oraz w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego dniach 25-27.09.2013

 

img 4745a

 

img 4757a

 

img 4773a

 

img 4783a

 

img 4788a0

 

img 4809-1a

 

img 4812-1a

Zdjęcia: Małgorzata Teska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki